OZ100MILL
Foreningen af Sønderjylland og Danmark i 1920
også kaldet "Genforeningen"


EDR aktiverer et specielt kaldesignal i tiden
15. oktober til 15. december 2020


Foreningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. Foreningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav foreningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide kredse ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.

I den anledning vil Experimenterende Danske Radioamatører aktivere en særlig radiostation med kaldesignalet OZ100MILL. I perioden fra 15. oktober 00: 00UTC til 15. december 23: 59UTC vil dette kaldesignal være aktiv på de fleste amatørradiobånd med CW, SSB, RTTY og andre digitale Modes. Alle HF bånd, inklusive WARC-bånd, og alle Modes kan bruges.
------- --- - - - - - - - - ----- - - - ---- ---- - - - - - -
Alle tovejskontakter og SWL-rapporter er gyldige til det specielle OZ100MILL diplom.
Hver kontakt med OZ100MILL på forskellige bånd eller med forskellige Modes (CW, SSB eller DIGI) tæller Ét point. Eksempel: Kontakt med OZ100MILL på 20m CW og 20m SSB og 20m RTTY og 40m CW giver dig 4 point.

Der er tre kategorier af diplomer:
DX: GULD = 8 - SØLV = 6 - BRONZE = 4
EU: GULD = 14 - SØLV = 10 - BRONZE = 6
OZ: GULD = 18 - SØLV = 14 - BRONZE = 8

Send din anmodning til diplommanager: OZ4CG@live.dk
------- --- - - - - - - - - ----- - - - ---- ---- - - - - - -
QSL-kort kan bestilles via Clublog OQRS og kan sendes via bureau eller direkte. Alle logfiler vil blive uploadet til LoTW og eQSL.

Læs seneste info på https://www.qrz.com/DB/OZ100MILL

Vy 73 og GL
Event teamet.
OZ4CG, OZ1ACB, OZ1CWM og OZ2I


All information on these pages is provided without any warranty of the accuracy and is for general information only. I do my best to avoid mistakes such as incorrect information or useless links. If you have found errors or omissions on the website, you are welcome to contact the webmaster with information about which page and where the correct data can be found.
Thank you for your interest and GL!