INVITATION til DIG

EDR inviterer dig igen i år til at deltage i en ganske speciel endags-aktivitet som vi arrangerer for at markere IARU World Amateur Radio Day den 18. april i år. I den forbindelse har vi søgt Erhvervsstyrelsen om (og fået licens til) de specielle kaldesignaler 5PØWARD og 5PØWHD, som alle danske operatører anvender under aktiviteten. Du tilmelder dig som deltager og får tildelt kaldesignal samt et unikt sekundært suffix. Kaldesignalet må du kun bruge denne ene dag.

Det gælder så om at kontakte så mange forskellige radioamatører som muligt på alle HF bånd med CW, SSB eller Digi modes.

 

 

Formålet er at aktivere så mange OZ stationer som muligt på denne ene World Amateur Radio Day og samtidigt, at give alle operatører mulighed for at erhverve et certifikat. Desuden er der mulighed for at opnå diplom for kontakter med 5PØWARD/xx og 5PØWHD/xx stationer.

Dato og tid: Torsdag den 18. april 2018 klokken 00:00 - 23:59 UTC

Bånd: 160 - 10 meter inklusiv WARC

Modes: CW, SSB, Digi

Kategori: HP (>100W), LP (<100W), QRP (<10W)

Klasse: Single operatør eller Klub/Lokalafdeling.

Exchange: RS(T)

Tilmelding sker til oz2i@edr.dk senest 14. april 2018 med oplysning om dit kaldesignal, Navn og adresse samt e-mail adresse.

Kaldesignal med dit personlige suffix sendes til din e-mail adresse, den 17. april 2018.

Elektronisk Log i ADIF format sendes til oz2i@edr.dk senest 21. april 2018.
Der skal altid indsendes log uanset hvor mange QSO du har kørt. Papirlog med mindre end 20 QSO kan modtages (skal være maskinskrevet).

Operatør Diplom for flest QSO i hver Mode og kategori. Resultatet offentliggøres i juni OZ samt på EDR hjemmeside, hvor vinderne også kan downloade diplom.

Operatør certifikat til alle operatører kan downloades fra EDR hjemmeside.

 

Alle QSOer uploades af EDR til LoTW og eQSL.

Specielle QSL kort bestilles gennem ClubLog OQRS. QSL manager er Allis OZ1ACB.

 

Alverdens Radio Amatører kan opnå Diplom ved at have kontakt med 5PØWARD- og 5PØWHD-stationer. Diplom kan sendes med e-mail (gratis) eller med posten for 10 USD. Kontakt diplom manager OZ4CG Carsten på oz4cg@live.dk

Regler for opnåelse af diplom:

EU

Guld: 12 QSO med forskellige stationer på 4 forskellige bånd

Sølv: 10 QSO med forskellige stationer på 3 forskellige bånd

Bronze: 6 QSO med forskellige stationer på 2 forskellige bånd

 

AF + SA + OC + AS + NA

Guld: 5 QSO med forskellige stationer på 3 forskellige bånd

Sølv: 4 QSO med forskellige stationer på 2 forskellige bånd

Bronze: 2 QSO med forskellige stationer på 2 forskellige bånd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. marts 2019

73 de OZ4FF, OZ1ACB, OZ4CG og OZ2I


#WorldAmateurRadioDay